A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги" Смолінської селищної ради

Вітаємо Вас на офіційному сайті!

Комунальне некомерційне підприємство «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради було створено 10 квітня 2020 року, яке являється закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. 

Центр створений на базі майна  територіальних громад сіл Смолінської ОТГ в особі Засновника.

 Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими нормативними актами МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади, а також актами Засновника та іншими нормативно-правовими актами і Статутом.

Основною метою Центру є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Смолінської ОТГ та але не обмежуючись вказаними населеними пунктами.

 

КНП «Смолінський центр первинної медико-санітарної допомоги» Смолінської селищної ради обслуговує населення Смолінської ОТГ в кількості 15152 чоловік із них: діти 0-14 років – 1860 чол., підлітки 14-17 років – 335 чол., дорослі від 18 і старші – 12957 чол.

 

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

- забезпечення та організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- упровадження нових форм та методів профілактики,  діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах та шляхів їх вирішення;

-  медична практика;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають вторинну та третинну медичну допомогу на території об’єднаних територіальних громад;

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора